HR business partner

Jogi tanácsadás

Meggyőződésünk, hogy a belső szabályzatok a szervezeti működés tükrei.
Egy újonnan belépő munkatársnak a munkaszerződése, munkaköri leírása és a szervezet szabályzatainak megismerése által önállóan el kell – vagy legalábbis el kellene tudnia – igazodni a szervezetben. Megmutatják, mi a feladata, milyen szervezeti egységekkel kapcsolódik munkája során, mi a felelőssége és kinek felel, hogyan ellenőrzik a munkáját, mit szabad és mit illik, mikor végez kitűnőre értékelt és ennek megfelelően premizált munkát. Ennek ellenére még mindig előfordul, hogy a szervezet nem foglalja írásba még az alapvető működését érintő szabályait sem, vagy ami ennél is gyakoribb, hogy kérdésünkre egy szekrény mélyéből, hosszas keresgélés és némi porolás után azzal a megjegyzéssel kerülnek átadásra, hogy „ezt a jogász írta, jó, de nem érdemes elolvasni, mert nem így szoktuk”.

Pedig a szabályzat biztonságot ad.

Nem az előbb említett, hanem az,
amit az abban részes felek érdekeik és céljaik ütköztetésével, közösen dolgoztak ki;
a sokszor terhes és feleslegesnek tűnő külső elvárások – különösen ideértve a jogszabályi kötelezettségeket – pontos ismeretében és arra reflektálva alakítottak;
azzal az elhatározással hozták létre, hogy a lefektetett szabályok szolgálják majd leginkább a közös szervezeti céljaik és ahhoz kapcsolódóan az egyéni céljaik elérését;
amit közösen fogadtak el és transzparensen írtak meg;
amik mögött nincsenek eltérő, összekacsintáson (pl. …azért csak kinyomtatom azt az excelt a beszerzésnek, úgy jobban szeretik) vagy legyintésen (pl. persze, majd biztos hozzájáruló nyilatkozatot íratok alá minden gyakornokkal….) alapuló, rejtett megállapodások;

A szabályzat tehát eredmény, a jól végzett szervezetfejlesztő munka eredménye, annak utolsó állomása.

Mi abban segítünk, hogy a megfogalmazott szabályzatok úgy feleljenek meg a jogszabályi kötelezettségeknek, hogy közben a valós és a gyakorlatban fenntartható működést tükrözik.