Nyelvi coaching, coaching szemléletű nyelvtanítás

A nyelvi coaching egy „beszélgetés alapú folyamat, ahol mindkét fél egyenjogú partner, és melynek célja a belső motiváción alapuló, optimális nyelvtanuláshoz és nyelvhasználathoz vezető út feltérképezése, tudatosítása stratégia-alkotással. Fontos, hogy saját fejlődésének tulajdonjogát magánál tartsa az ügyfél.” (Forrás: Kovács Gabriella ACC)

A szűkebb értelemben vett nyelvi coaching azt jelenti, hogy a coaching a tanult nyelven zajlik és vagy egy konkrét cél elérésére irányul (például az ügyfél meg tudjon tartani egy prezentációt) vagy egy hosszabb nyelvtanulási folyamat azon pontjain kerül elő, ahol elakadás van, azután folytatódnak a „normál” nyelvórák. Ennek a megközelítésnek az a hátránya, hogy csak egy bizonyos szint (B2) felett alkalmazható, hiszen fontos, hogy az ügyfél a célnyelven tudja megfogalmazni a gondolatait.

A H2O-nál természetesen ez a változat is elérhető (Nagy Anita alapítónktól portugál nyelven), ám mi abban hiszünk, hogy nyelvi coaching minden szinten mindenkinek jár, sőt elengedhetetlen része a hatékony és sikeres nyelvtanulásnak. Ezért nyelvi coachingnak tekintjük az anyanyelven zajló munkát is, ami a fenti módon megjelenhet a nyelvórák természetes részeként, de célirányosan arra is szerződhetünk, hogy a nyelvtanulással kapcsolatos kérdések mélyére nézzünk, ám konkrét nyelvtanítás nem folyik.